ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA

Ar Francijas vēstniecības atbalstu Žila Verna Rīgas Franču skola uzsāka savu darbu 2007. gadā. Skola ieguva neatkarīgas mācību iestādes statusu 2010. gada septembrī. 2011. gadā Žila Verna Rīgas Franču skola tika iekļauta aģentūras, kas pārvalda Francijas ārvalstīs atrodošās izglītības iestādes (AEFE), tīklā. Šī ir vienīgā skola Latvijā, kas ieguvusi vienlaikus gan Francijas Republikas Nacionālās izglītības ministrijas, gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditāciju. Tādējādi tiek nodrošināts sniegtās izglītības augstais līmenis, pateicoties pasniedzējiem, kuru dzimtā valoda ir franču. Skola nodrošina pirmsskolas un pamatskolas Francijas izglītības programmas. Skola piedāvā izglītību, kas vērsta uz visu skolēnu panākumiem, īpaši tiem, kuriem franču valoda nav dzimtā valoda.
Skola piedāvā pamatskolas skolēniem (11-15 gadus veciem) palīdzību attālinātas mācību programmas apguvei sadarbībā ar Attālinātas izglītības nacionālo centru (CNED).
Žila Verna Rīgas franču skolu vada skolēnu vecāku biedrība APECEF (Association des Parents d`Élèves des Classes d`Enseignement en Français).

Kāpēc izvēlēties sūtīt bērnu Žila Verna Rīgas Franču skolā ?

•   Iekļauties izglītības tīklā,kas ir unikāls visā pasaulē :
2014. gadā : 490 mācību iestādes vairāk nekā 135 valstīs. 33000 skolēnu, no kuriem 60% ir ārzemnieki un 40% francūži. Ik gadu Francijas izglītības iestādes ārzemēs absolvē 14000 skolēnu.
•   Iespēja bērnam apgūt pirmsskolas programmu, kas ir raksturīga franču skolu iezīme.
•   Nodrošināt bērnam agrīnu franču valodas apguvi – jau pirmsskolā.
•   Sniegt bērnam iespēju mācīties vienā un tajā pašā iestādē neatkarīgi no bērna vecuma.
•   Nodrošināt bērnam paralēli franču valodas apguvei arī latviešu valodas un kultūras apguvi, saskaņā ar Latvijas izglītības sistēmas prasībām.
•   Sniegt bērniem iespēju apgūt arī krievu un angļu valodas.
•   Iespēja bērnam skolā piedalīties ārpusklases aktivitātēs dienas beigās un trešdienu pēcpusdienās: mūzika, māksla, šahs, dejas, sports, krievu un angļu valodas.