INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Skola piedāvā šādas ārpusskolas nodarbības :

 • Māksla
 • Sports
 • Latviešu tautas dejas
 • Šahs
 • Rokdarbi
 • Teātris
 • Mūzika
 • Eksperimentala zinatne
 • Robotika
 • Angļu valoda
 • Krievu valoda
 • Spāņu valoda

Svarīgākā informācija saistībā ar pulciņiem skolā:
• Pulciņi tiek plānoti uz trimestri (oktobris-decembris; janvāris-marts; aprīlis-jūnijs).

• Maksa par pulciņiem tiek piemērota par trimestri (par pirmā trimestra nodarbībām maksa tiek iekļauta novembra rēķinā, par otrā – februārī, par trešā – maijā). Izņēmums ir angļu valoda und robotika, par ko tiek maksāts katru mēnesi.