MĀCĪBU STIPENDIJAS (FR)

Par mācībām Franču skolās aiz Francijas robežam ir jāmaksā mācību maksā. Ņemot vērā izglītības izmaksas, Francijas valdība ir izveidojusi atbalsta sistēmu dotāciju veidā (D531-45 un D531-51 izglītības kodeksa panti).

Stipendijas ir paredzētas Francijas bērniem, kuri dzīvo ārzemēs ar savām ģimenēm (vismaz ar vienu no vecākiem), kā arī citās zemēs reģistrētiem franču bērniem, kuri mācās iestādē, kas ir Francijas Izglītības Ministrijas apstiprināta.