PIRMSSKOLA

Bērnudārza un pirmsskolas klašu audzinātāji:

Skolotāji:

Jean-Baptiste DENIS (TPS)
Marion BOUSQUET (PS)
Manon SERRANO (MS-GS)
Allison MEYNARD (MS-GS)
Antoine DELECOURT (MS-GS)

Skaidrīte DRUNKA (Latviešu valoda GS-CP)
Rita ZANKOVSKA (Latviešu mazākumtautībām)
Ludmila ĻIPOVICKA (Krievu valoda)

Asistenti :

Anastasija KUZMINA (TPS-PS)
Ilvija STRELKOVA (PS)
Velga LUKAŽA (MS-GS Manon)
Ilze KUBLICKA (MS – GS Allison)
Dace RATNIECE (MS-GS Antoine)