Koledža

Koledžas skolotāji:

-Skolotāji:

Charline MALAVAL (Franču valoda un literatūra)

Patrick GUARNIERI (Vēsture un ģeogrāfija)

Max LOSZACH (Tehnoloģijas, ķīmija, fizika)

Christophe GRIMAULT (Bioloģija, Matemātika)

Julien MARILL (Matemātika)

Daniel LOPES MARTIN (Sports)

Marta CAMPOS VAQUERO (Spāņu valoda)

Eric ESPENON (Angļu valoda)

Justīne Lūce (Vizuālā māksla)

Rūta KODOLIŅA (Matemātika un dabaszinības)

Inga DUCENA (Matemātika, 5ème et 6ème)

Sandra GODIŅA (Latviešu valoda un latv. val. mazākumtautībām)

Oksana DEŅISOVA (Krievu valoda)