VECĀKU VALDE

BIEDRĪBA APECEF

Žila Verna Rīgas Franču skola ir privāta bezpeļņas organizācija, kuru vada biedrība APECEF (Franču skolas skolēnu vecāku biedrība). Bērnam uzsākot mācības, vecāki kļūst par biedrības biedriem.

Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde. Valde pārzina un vada biedrības darbu. Tā sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas ievēlēti ikgadējā biedru kopsapulcē.
Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).

Valdes locekļi šajā mācību gadā ir:

Valdes priekšsēdētājs: Didzis Kirstuks

Valdes locekļi: Aleksei Smirnov, Dagnis Posums, Anta Praņēviča, Gunda Sproģe

E-pasts: board@ecolejulesverne.lv