VECĀKU VALDE

BIEDRĪBA APECEF

Žila Verna Rīgas Franču skola ir privāta bezpeļņas organizācija, kuru vada beidrība APECEF (Franču skolas skolēnu vecāku asociācija). Bērnam uzsākot mācības, vecāki kļūst par biedrības biedriem.

Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde. Valde pārzina un vada biedrības darbu. Tā sastāv no pieciem valdes locekļiem, kas ievēlēti ikgadējā biedru kopsapulcē.
Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).

Valdes locekļi šajā mācību gadā ir:

Valdes priekšsēdētājs: Aivars Metla-Rozentāls

Valdes locekļi: Aleksei Smirnov, Dagnis Posums, Līga Dripe, Olga Chizhevskaya

E-pasts: administrateur@ecolejulesverne.lv