Žila Verna Rīgas Franču skolas dalība Christmas Bazaar

Sestdien, 2.decembrī, Žila Verna Rīgas Franču skola, Francijas vēstniecība un Francijas institūts ar kopīgu franču stendu piedalījās gadskārtējā tirdziņā “Christmas Bazaar”.
Šo pasākumu organizē International Women’s club of Riga ar mērķi savākt līdzekļus vietējām labdarības organizācijām. Šajā tirdziņā tika pārstāvētas 29 valstis. Franču delikatesēm bija liels pieprasījums!
Liels paldies ģimenēm, kas palīdzēja stenda organizācijā!