AEFE tīkls

AEFE_planisphe_re

Aģentūra “Franču Izglītība ārzemēs (AEFE)” ir valsts pārvaldes iestāde, kuru uzrauga Francijas Ārlietu ministrija. Tā ir atbildīga par Francijas skolu tīkla uzraudzību un pārvaldību ārzemēs.

Tīkls ir unikāls visā pasaulē, tas apvieno 488 skolas, kas atrodas 130 valstīs un tajās mācās 320,000 studenti. Žila Verna Rīgas Franču skola ir šajā tīklā.

Mācību iestādes, kas ir šajā tīklā pārvalda universālas vērtības – toleranci, humānismu, vienlīdzību, zinātkāri, veicina kritisko domāšanu … – un ļauj apmeklēt skolu bez pārtraukuma, no bērnudārza līdz vidusskolai. Dalība dinamiskā, pievilcīgā un atvērtā starptautiskā tīklā piedāvā īpaši bagātīgu akadēmisko izglītību.

www.aefe.fr