Sākumskola

Sākumskolas skolotāji:

Skolotāji:

Marie PETERS (CP)
Julie GUITARD (CP)
Charlotte RUIZ (CE1)
Ségolène ROBERT (CE1-CE2)
Corinne GODDE (CE2)
Daniel LOPES MARTINS (Sports)

Patrick GUARNIERI (CM1)
Caroline MATHIS (CM1-CM2)
Elodie FOUCHER (CM2)
Daniel LOPES MARTINS (Sports)

Justine HOCHART (Angļu valoda)

Tamāra Gezerdava (Angļu valoda)

Dagnija SABALE (Latviešu valoda CE1-Collège)
Rūta KODOLIŅA (Latviešu valoda CE1-Collège)
Rita ZANKOVSKA (Latviešu valoda mazākumtautībām)
Ludmila ĻIPOVICKA (Krievu valoda)